ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ

Οι εγγραφές πραγματοποιούνται κατόπιν ραντεβού (2310237960)

 

Η εγγραφή προαπαιτεί:
α) την έκδοση Βεβαίωσης Άσκησης Επαγγέλματος από την Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία

β) την εγγραφή στον Οδοντιατρικό Σύλλογο εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της Βεβαίωσης Άσκησης Επαγγέλματος

 

 

Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής θα πρέπει να προσκομίσετε :
1.Αντίγραφο του πτυχίου (από ελληνικό πανεπιστήμιο). Σε περίπτωση ξενόγλωσσου πτυχίου, από κράτη μέλη της Ε.Ε,  επιπλέον του πτυχίου απαιτείται επίσημη μετάφραση του επαγγελματικού τίτλου. Σε περίπτωση ξενόγλωσσου πτυχίου από κράτη μη μέλη της Ε.Ε., βεβαίωση ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο αναγνώρισης του πτυχίου από το ΔΟΑΤΑΠ καθώς και επίσημη μετάφραση του πτυχίου.

2. Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες

3. Έγχρωμο φωτοαντίγραφο της Βεβαίωσης Άσκησης Επαγγέλματος καθώς και την προσκόμιση του πρωτοτύπου
4.Καταβολή δικαιώματος εγγραφής ( 82,70€) και ετήσιας συνδρομής (115,70€). Σύνολο 198,40€ ( όχι μετρητά, αποκλειστικά με τραπεζική κάρτα)


ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 6 του Ν.1026/80 απαγορεύεται η άσκηση του οδοντιατρικού επαγγέλματος από οδοντίατρο πριν από την εγγραφή του στην δύναμη του Συλλόγου της περιφέρειας του.