Αρχική

Ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης συμμετέχει στον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Στοματικής Υγείας (ΠΗΣΥ) 20/3/2020 η οποία διάγει υπό την αιγίδα της Ε.Ο.Ο. Φέτος οι δράσεις θα διαρκέσουν για 20 ημέρες από την 1/3/2020 με αποκορύφωση την 20/3/2020 Ημέρα Παγκόσμιας Στοματικής Υγείας. Στις δράσεις περιλαμβάνετε διαγωνισμός φωτογραφίας για οδοντιάτρους με έπαθλα. Ακολουθεί το εισαγωγικό κεί...

Περισσότερα »

Τροποποίηση του άρθρου 23 του ΚΦΕ για μη εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες. Στο άρθρο 23 του ν.4172/2013 προστίθεται νέα περίπτωση ιε΄ ως εξής: «Δεν αναγνωρίζονται οι δαπάνες ενοικίων, εφόσον η εξόφληση τους δεν έχει πραγματοποιηθεί με την χρήση ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής ή μέσω παρόχου υπηρεσιών πληρωμών.»...

Περισσότερα »

Το Δ.Σ του Ο.Σ.Θ. στη διαρκή προσπάθεια που καταβάλλει να εκσυγχρονίσει τις λειτουργίες του Συλλόγου, και αυτόν το χρόνο αποφάσισε να δώσει τη δυνατότητα για πληρωμή της συνδρομής μέσω των τραπεζών ΠΕΙΡΑΙΩΣ .και EUROBANK. Μεγάλη προσοχή πρέπει να δώσετε όμως στις παρακάτω πληροφορίες. Ο αριθμός...

Περισσότερα »