Συνέντευξη Τύπου Επιστημονικών Φορέων Θεσσαλονίκης για το Ασφαλιστικό