Βοηθός οδοντιάτρου

από Πέτρος Μπέσας
Δημοσιεύτηκε: 13 Σεπτεμβρίου 2021 (1 εβδομάδα πριν)
Περιοχή
Πεύκα (Ρετζίκι) Θεσσαλονίκης

Προσφέρεται θέση εργασίας ολικής απασχόλησης σε βοηθό οδοντιάτρου στα Πεύκα (Ρετζίκι) Θεσσαλονίκης. Επιθυμητή η προϋπηρεσία σε ανάλογο πόστο ή σπουδές στον παραϊατρικό/νοσηλευτικό τομέα. Αποστολή βιογραφικών στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]