ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

osth
από
Δημοσιεύτηκε: 1 Απρίλιος 2021 (2 εβδομάδες πριν)

Το Ελβετικό Ιατρικό Κέντρο, το οποίο λειτουργεί στην Λευκωσία και στη Λεμεσό στη Κύπρο σε συνεργασία με την παγκοσμίου φήμης Ελβετική Κλινική Paracelsus, ζητά Χειρουργό Οδοντίατρο με μετεκπαίδευση στην εμφυτευματολογία. Περισσότερες πληροφορίες για το Ελβετικό Ιατρικό Κέντρο, μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα μας στο www.cy-smc.com .

 

Θέσεις Εργασίας

 

Χειρουργός Οδοντίατρος – Εμφυτευματολόγος

Περιγραφή εργασίας

Παρέχει το πλήρες πεδίο των υπηρεσιών οδοντιατρικής περίθαλψης που εμπίπτουν στον τομέα της εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, της διάγνωσης, της θεραπείας, του συντονισμού της περίθαλψης, της προληπτικής περίθαλψης και τη διατήρηση της υγείας σε ασθενείς. Επιπλέον, αναμένεται να είναι εξοικειωμένοι με τη φιλοσοφία, τους στόχους του Κέντρου και την εργασία συνεργατικά για την επίτευξή τους. Πρέπει να γνωρίζουν και να συμμορφώνονται με τις πολιτικές και διαδικασίες του Κέντρου, καθώς και με τους σχετικούς κανονισμούς.

 

Βασικά καθήκοντα

  1. Όπως λαμβάνει ιστορικό υγείας και πραγματοποιεί φυσικές εξετάσεις.
  2. Διάγνωση και άμεση συμβουλευτική για κάθε ασθενή σχετικά με την οδοντιατρική τους εικόνα.
  3. Παρέχει τις απαραίτητες οδοντιατρικές θεραπείες
  4. Συμμετέχει σε προγράμματα εκπαίδευσης προσωπικού όπως ορίζεται από τον ιατρικό διευθυντή.
  5. Βοηθά στην ενημέρωση των πρωτοκόλλων και των αρχών της πρακτικής όπως απαιτείται.
  6. Βοηθά σε εξωτερικές ιατρικές λειτουργίες δημοσίων σχέσεων.

 

Προσόντα

Για την ανωτέρω θέση εργασίας γίνονται δεκτοί οι υποψήφιοι που έχουν:

  1. Κυπριακή/Ελληνική Ιθαγένεια
  2. Άδεια άσκησης οδοντιατρικού επαγγέλματος
  3. Πανεπιστημιακό τίτλο αντίστοιχης με τη θέση οδοντιατρικής ειδικότητας
  4. Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής ή της Ρωσσικής γλώσσας.

 

Απολαβές

Ετήσιες τακτικές αποδοχές €60,000.

Επιπρόσθετα ισχύει Σχέδιο Κινήτρων βάσει του οποίου οι οδοντίατροι αμείβονται με επίδομα κινήτρου συνδεδεμένο με τα έσοδα του Κέντρου.

 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλώ υποβάλετε αίτηση στο [email protected] .