Προκηρύξεις Δημοσίου

1 ΘΕΣΗ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΥ

Το Ταμείο Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας (Τ.Υ.Π.Ε.Τ.) Ν.Π.Ι.Δ., ενδιαφέρεται για την κάλυψη μίας (1) θέσης Ορθοδοντικού στο Υγειονομικό Συγκρότημα Θεσσαλονίκης για 12ωρη εβδομαδιαία απασχόληση σε βάρδιες και μεταμεσημβρινό ωράριο. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Οι ενδιαφερόμενοι/-νες για την ανωτέρω θέση πρέπει να υποβάλουν… Περισσότερα »