ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ

Αγαπητοί συνάδελφοι,
σύμφωνα με την υπάρχουσα νομοθεσία θα πρέπει μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου 2016 να έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά οι καταστάσεις εξόδων του έτους 2015.
Οι καταστάσεις εξόδων του 2016 που διανύουμε τώρα θα υποβληθούν μέχρι τέλους Φεβρουαρίου 2017. Από εκεί και πέρα, πλέον παγίως οι καταστάσεις εξόδων μιας χρονιάς θα υποβάλλονται μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του επόμενου έτους.
Για τον τρόπο υποβολής των καταστάσεων υπάρχει σχετικό συνημμένο κείμενο που πρέπει να ακολουθήσει κάθε ενδιαφερόμενος για να ολοκληρώσει την υποχρέωση του με δικές του ενέργειες.
Η διαδικασία που προτείνουμε είναι η υποβολή να γίνει τμηματικά και ανά τρίμηνο. Εάν γίνει και όλη η χρονιά μαζί, με μια φορά, δεν είναι λάθος. Η τμηματική όμως υποβολή που επίσης δεν είναι λάθος δίνει τη δυνατότητα καλλίτερου ελέγχου και εντοπισμού πιθανών λαθών.
print