ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ

53 κάτοπτρα με 2 λαβές
15 κοχλιάρια οδοντίνης διάφορα μεγέθη
19 εργαλεία εμφράξης διάφορα μεγ.
3 σπάθες ανάμιξης αποτυπωτικού
8 σπάθες ανάμιξης κωνίας
8 ανιχνευτήρες διάφοροι
2 λαβίδες
1 νυστέρι
5 οδοντάγρες για Α/Γ
4 οδονταγρες για Κ/Γ (Γερμανία)
1 μεταλλική σύριγγα Κάρπουλ
2 Βελονοκάτοχα (Γερμανία)Aura Easy Starter ριτήνη
Όλα μαζί 400ε
Επικοινωνίστε στο 6984702216
print