ΠΩΛΕΙΤΑΙ

πλήρες σύγχρονο οδοντιατρείο (εξοπλισμός τελευταίας 5ετίας), έδρα με χειρολαβές με φως, υπέρηχοι, εργαλειοθήκη, ξηρός κλίβανος με πολλαπλή σειρά εργαλείων, ακτινογραφικό με φηφιακή ακτινογραφία και κάμερα με αντίστοιχο computer tower κλπ. Μόνο σοβαρές προτάσεις στο pansab81@gmail.com

print