ΠΩΛΕΙΤΑΙ

λόγω συνταξιοδότησης πλήρες σύγχρονο οδοντιατρείο Sadent Belmont (εξοπλισμός τελευταίας 8ετίας), έδρα με χειρολαβές με φως, υπέρηχοι, εργαλειοθήκη, ξηρός κλίβανος με πολλαπλές σειρές εργαλείων, ακτινογραφικό, ψηφιακή κάμερα κ.α.

Επικοινωνία για μόνο σοβαρές προτάσεις στο pansab81@gmail.com  θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας

print