ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΑ

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Οδοντιατρικής για το χειμερινό εξάμηνο 2019 – 2020 θα πραγματοποιηθεί από 1/11/2019 έως 31/1/2020.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να συμμετέχετε ως Φορέας Υποδοχής φοιτητών, παρακαλούμε όπως
α) απαντήσετε στο παρόν email (prousali@auth.gr) με το ονοματεπώνυμό σας, το συντομότερο δυνατό και
β) δημοσιεύσετε θέση/εις στο πληροφοριακό σύστημα ΑΤΛΑΣ (https://atlas.grnet.gr/), το αργότερο έως τις 23/9/2019.

Υπενθυμίζουμε ότι η Πρακτική Άσκηση για το Τμήμα Οδοντιατρικής είναι μερικής απασχόλησης (15-20 ώρες/εβδομάδα) και ο Φορέας Υποδοχής δεν έχει καμία οικονομική και ασφαλιστική υποχρέωση.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο

https://www.dasta.auth.gr/cmsitem.aspx?sid=3&id=584

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση και βοήθεια σχετικά με τη διαδικασία.

 

 

Σοφία Προύσαλη
Κτηνίατρος MSc

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΑΠΘ
τηλ. 2310 997191

print