ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΑ ΤΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Τα οδοντιατρεία που επιθυμούν να συμμετάσχουν εκ νέου στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης ως φορείς υποδοχής των φοιτητών θα πρέπει να εγγραφούν στο σύστημα ΑΤΛΑΣ και να καταχωρήσουν θέσεις σε αυτό ΑΥΣΤΗΡΑ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 9/2/2017. (ενημερώνουμε ότι μόνο η πιστοποίηση στο σύστημα απαιτεί 3-4 εργάσιμες μέρες). Δεν θα δοθεί παράταση.

Οι συνάδελφοι που έχουν ήδη πιστοποιηθεί και συμμετείχαν , μπορούν απλώς να κλωνοποιήσουν τις θέσεις που είχαν δημοσιεύσει την προηγούμενη περίοδο.

Επίσης, δίνεται η δυνατότητα εκτός ΕΣΠΑ να συνεχίσει να απασχολείται ο φοιτητής/τρια με κόστος περίπου 150 ευρώ τον μήνα (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και ασφάλεια) για ένα επιπλέον τρίμηνο πέρα από την αρχική περίοδο της πρακτικής άσκησης με πληρωμή απευθείας στην επιτροπή ερευνών του ΑΠΘ. Περισσότερες πληροφορίες  ΕΔΩ

Η διαδικτυακή διεύθυνση του συστήματος ΑΤΛΑΣ είναι η atlas.grnet.gr . Στη διεύθυνση του δικτυακού τόπου της ΔΑΣΤΑ https://dasta.auth.gr/uploaded_files/635916391778072884.pdf μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για το πρόγραμμα της πρακτικής άσκησης καθώς και οδηγίες για την εγγραφή στο σύστημα ΑΤΛΑΣ και την εισαγωγή θέσεων σε αυτό.

Στο σύστημα ΑΤΛΑΣ υπάρχουν αναλυτικές οδηγίες χρήσης αλλά οι χρήστες μπορούν να απευθύνονται και στο γραφείο αρωγής του συστήματος ΑΤΛΑΣ στο 2152157860.

 

Για οτιδήποτε χρειαστεί μπορείτε να επικοινωνείτε και με το γραφείο πρακτικής άσκησης στο praktiki@auth.gr και στα τηλέφωνα 2310997187 και 2310997136.

print