ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑ

η Smart Dental με πάνω από 20 ιατρεία στο Η. Β. Ενδιαφέρεται για την πρόσληψη οδοντιατρικού προσωπικού και άμεση πρόσληψη για όσους διαθέτουν εγγραφή με GDC.
Πληροφορίες και βιογραφικά στο: dentalstom@yahoo.com
print