ΜΗΝΥΣΗ Ο.Σ.Θ. ΠΡΟΣ Τ.Σ.Α.Υ. – Ε.Τ.Α.Α.

Ύστερα από διαπιστωθείσα μακρόχρονη αδράνεια των υπηρεσιών του Τ.Σ.Α.Υ. και Ε.Τ.Α.Α. να ανταποκριθούν σε οφειλόμενη νομική υποχρέωσή τους, με σκοπό την αποκατάσταση αχρεωστήτως καταβληθέντων ασφαλιστικών εισφορών (με επιστροφή ή συμψηφισμό), τις οποίες ιδιοποιήθηκαν παράνομα και καταχρηστικά, ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Θεσ/νίκης αναγκάσθηκε να προβεί σε αναζήτηση ποινικών και αστικών ευθυνών : (1) Με την κατάθεση Μήνυσης ενώπιον της Εισαγγελίας Πλημμελειοδικών Θεσ/νίκης, για παράλειψη οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας. Και, (2) Με την παράσταση πολιτικής Αγωγής για αποζημίωση των μελών του Ο.Σ.Θ. και ηθική βλάβη, λόγω προσβολής προσωπικότητας των μελών του Συλλόγου.

print