ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ

οδοντίατροι για έμμισθη εργασία μερικής απασχόλησης, στη Θεσσαλονίκη, στη Βέροια και στη Χαλκιδική, απο δίκτυο οδοντιατρείων. Αποστολή βιογραφικών στο kouthouris.k@gmail.com

print