ΖΗΤΕΙΤΑΙ

κοπέλα για γραμματειακή υποστήριξη σε πολυοδοντιατρείο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ωράριο πλήρες. Απαραίτητες προϋποθέσεις: άριστη γνώση πληροφορικής και αγγλικών. Θα εκτιμηθεί η γνώση φωτογραφίας και photoshop. Αποστολή βιογραφικών: lh.orthoden@gmail.com
print