ΖΗΤΕΙΤΑΙ

κοπέλα νοσηλεύτρια για πλήρη απασχόληση σε πολυοδοντιατρείο  με καθήκοντα την εργαλειοδοσία,  αποστείρωση και εργαλειοθεσία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310225053 ώρες επικοινωνίας 11:00-16:00.

print