ΖΗΤΕΙΤΑΙ

οδοντίατρος για εργασία στη Γερμανία – περιοχή Μονάχου (NASSENFELS), με γνώση της γερμανικής γλώσσας, και προοπτική της απόκτησης του ιατρείου με το πελατολόγιό του. Τηλ. 004984241766 / 004917285422867 Αντωνίου Ορέστης
print