ΖΗΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

οδοντίατρος απόφοιτος ΑΠΘ, που ειδικεύεται στην ενδοδοντολογία, ενδιαφέρεται για συνεργασία με οδοντιατρεία της Θεσσαλονίκης και των γύρω πόλεων για να αναλάβει τα ενδοδοντολογικά περιστατικά στο χώρο τους. τηλ επικοινωνίας 6973223230 , email: dentat55@hotmail.com
print