ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ

Οδοντίατρος απόφοιτος Α.Π.Θ. με προϋπηρεσία αναζητά εργασία πλήρους ή μερικής απασχόλησης ως γενικός οδοντίατρος ή βοηθός οδοντιάτρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας : 6979097410 /
print