ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ

Οδοντίατρος με 10μηνη προϋπηρεσία εργαζόμενη ως οδοντίατρος ζητά εργασία πλήρους ή μερικής απασχόλησης ως οδοντίατρος ή βοηθός οδοντιάτρου . Τηλ επικοινωνίας 6978685804

print