ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ

οδοντίατρος, μεταπτυχιακή φοιτήτρια με τριετή εμπειρία ενδιαφέρεται για εργασία απογευματινές ώρες (OXI ως βοηθός οδοντιάτρου). Βιογραφικό διαθέσιμο.
Τηλ επικοινωνίας: 6936324460

print