ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ

απόφοιτη ΑΠΘ, κάτοχος μεταπτυχιακού και έχοντας προυπηρεσία, αναζητώ εργασία ως οδοντίατρος, πλήρους ή μερικής απασχόλησης, στη Θεσσαλονίκη. 6980131117
print