ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ

οδοντίατρος απόφοιτος Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με 3 χρόνια προϋπηρεσίας ως βοηθός σε ιατρείο και 1 χρόνο ως οδοντίατρος,αναζητά εργασία ως οδοντίατρος με ωράριο πλήρους ή μερικής απασχόλησης.Τηλέφωνο επικοινωνίας 6937929421
print