ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ

οδοντίατρος με 1,5 χρόνο προϋπηρεσίας σαν βοηθός και ταυτόχρονα οδοντίατρος ,ζητά εργασία είτε για μερική είτε για πλήρη απασχόληση. Τηλ επικοινωνίας 6984321613 και e-mail :marwtranta12@gmail.com
print