ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ

ως βοηθός οδοντίατρου
Είμαι γνώστης της δουλειάς …
Υπεύθυνη, συνεργάσιμη, επικοινωνιακή
με άριστες συστάσεις
Ενδιαφέρομαι και για αντικατάσταση μικρού χρονικού διαστήματος (άδειες, εγκυμοσύνη κλπ )Στη διάθεση σας για τυχόν ερωτήσεις – διευκρινίσεις

6944788108
Ευχαριστώ

print