ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ

απόφοιτος Οδοντιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, με 1 χρόνο προϋπηρεσίας ως οδοντίατρος και 3 χρόνια ως βοηθός, αναζητά εργασία ως οδοντίατρος στη Θεσσαλονίκη με ωράριο πλήρους ή μερικής απασχόλησης. Άριστη γνώση ξένων γλωσσών και υπολογιστών. Πληροφορίες στο 6983644049
print