ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

χώρος εξοπλισμένου οδοντιατρείου σε συνεχή λειτουργία πολλών ετών, συνολικής επιφάνειας 110 τ.μ.,είτε ενιαίος σε 2-3 νέους πτυχ. οδοντιάτρους με η χωρίς ειδικότητα, που επιθυμούν αναλαμβάνοντας υπεύθυνα να συνεργαστούν μεταξύ τους στο κέντρο της Θεσσαλονίκης,αλλά και ως μεμονωμένοι ανεξάρτητοι χώροι oδοντιατρείων των 55 τ.μ.έκαστος με τη δυνατότητα να συμπεριληφθεί ή όχι ο εξοπλισμός των. Πληρ. 6938143052
print