ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 37ο Π.Ο.Σ.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΩΝ του 37ου ΠΟΣ

Η Οργανωτική Επιτροπή του 37ου ΠΟΣ λαμβάνοντας υπόψιν της αφενός τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες και αφετέρου την ανάγκη οικονομικής αυτοτελούς συνέχισης του θεσμού των ΠΟΣ με κάλυψη μόνο των εξόδων διοργάνωσης του κατέληξε στην απόφαση να ορίσει ως χρηματικό ποσό εγγραφής

 

 

Εγγραφή μέχρι 15/09/2017

Εγγραφή από 16/09/2017

Οδοντίατροι

70 €

100 €

Φοιτητές*

50 €

70 €

Φοιτητές Εξωτερικού**

40 €

40 €

 

*Για τους φοιτητές είναι απαραίτητη η επίδειξη φοιτητικής ταυτότητας ή του «πάσο». Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα λογίζονται ως και οι προπτυχιακοί φοιτητές αρκεί να αναφέρονται στις καταστάσεις των εργαστηρίων των Σχολών που φοιτούν.

**Για τους φοιτητές εξωτερικού είναι απαραίτητη η επίδειξη φοιτητικής ταυτότητας ή βεβαίωση της Σχολής φοίτησης.

Για τους ομιλητές του ελεύθερου προγράμματος η εγγραφή στο Συνέδριο είναι υποχρεωτική για να γίνει αποδεκτή η υποβληθείσα εργασία.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Εφόσον επιλέξετε να κάνετε εγγραφή για το Συνέδριο στα γραφεία του Ο.Σ.Θ. (Μητροπόλεως 40), για τη διευκόλυνσή σας θα πρέπει να έχετε συμπληρωμένη το παρακάτω ΔΕΛΤΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΥΝΕΔΡΟΥ.

37 POS registration-form

 

print