ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 38ο Π.Ο.Σ.

Το 38ο Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο θα διεξαχθεί στις 18-20 Οκτωβρίου 2018, στο ξενοδοχείο Du Lac, στα Ιωάννινα, με θέμα «Επιστημονικές και κλινικές καινοτομίες για τον Οδοντίατρο της νέας εποχής».

Τις εργασίες του συνεδρίου αναμένονται να παρακολουθήσουν περισσότεροι από 1.500 Οδοντίατροι από όλη την Ελλάδα.

Μοριοδότηση Συνεδρίου

Η παρακολούθηση του συνεδρίου θα μοριοδοτηθεί με βάση το Σύστημα της Συνεχιζόμενης Επιμόρφωσης Οδοντιάτρων (Σ.Ε.Ο.Ο.) της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας.

 

Η Οργανωτική Επιτροπή του 37ου ΠΟΣ λαμβάνοντας υπόψιν της αφενός τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες και αφετέρου την ανάγκη οικονομικής αυτοτελούς συνέχισης του θεσμού των ΠΟΣ με κάλυψη μόνο των εξόδων διοργάνωσης του κατέληξε στην απόφαση να ορίσει ως χρηματικό ποσό εγγραφής

 

Εγγραφή μέχρι 29/09/2017

Εγγραφή από 30/09/2017

Οδοντίατροι

70 €

100 €

Φοιτητές*

50 €

70 €

 

*Για τους φοιτητές είναι απαραίτητη η επίδειξη φοιτητικής ταυτότητας ή του «πάσο». Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα λογίζονται ως και οι προπτυχιακοί φοιτητές αρκεί να αναφέρονται στις καταστάσεις των εργαστηρίων των Σχολών που φοιτούν.

Για τους ομιλητές του ελεύθερου προγράμματος η εγγραφή στο Συνέδριο είναι υποχρεωτική για να γίνει αποδεκτή η υποβληθείσα εργασία.

 

Γιατί να κάνω προεγγραφή μέχρι τις 29/09/2017;

  • Μειωμένο κόστος εγγραφής στο συνέδριο
  • Μειωμένο κόστος εγγραφής στα κλινικά φροντιστήρια
  • Δικαίωμα δωρεάν εγγραφής σε δεύτερο κλινικό φροντιστήριο, με απαραίτητη προϋπόθεση εγγραφής σε ένα κλινικό φροντιστήριο

Και κυρίως γιατί, προεγγραφή σημαίνει καλύτερη προετοιμασία, καλύτερη οργάνωση, άρα καλύτερο συνέδριο.

 

Η δυνατότητα εγγραφής στο συνέδριο θα παρέχεται με τους εξής τρόπους:

Α) Με την προσέλευση του συνέδρου στα γραφεία της Ε.Ο.Ο. ή ενός εκ των τριών Οδοντιατρικών Συλλόγων Αττικής, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης, όπου μαζί με την καταβολή του ποσού Εγγραφής για το 37ο ΠΟΣ θα συμπληρώνεται και το Δελτίο Εγγραφής 38pos_registration (1)

Β) Με την κατάθεση του προβλεπόμενου ποσού στον λογαριασμό που τηρεί η εταιρεία Premium Congress and Social Events Solutions:

Τράπεζα: ΕΘΝΙΚΗ

Αριθμός Λογαριασμού: 744/001344-79,

IBAN: GR5901107440000074400134479,

SWIFTCODE:ETHNGRAA
Επωνυμία Δικαιούχου Λογαριασμού: ΕΛΕΝΗ ΜΑΚΡΟΚΑΝΗ

Προσοχή: Στο καταθετήριο και συγκεκριμένα στην ένδειξη «Αιτιολογία»  θα πρέπει να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του Συνέδρου με την λέξη 37ο ΠΟΣ (παράδειγμα: Γιώργος Παπαδόπουλος-37o ΠΟΣ). 

print