ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΟΣΟΥΣ ΔΗΛΩΣΑΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Αγαπητοί κύριοι/κυρίες,

Τα οδοντιατρεία που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα ως φορείς υποδοχής των φοιτητών θα πρέπει να εγγραφούν στο σύστημα ΑΤΛΑΣ και να καταχωρήσουν θέσεις σε αυτό. Η διαδικτυακή διεύθυνση του συστήματος ΑΤΛΑΣ είναι η atlas.grnet.gr . Στη διεύθυνση του δικτυακού τόπου της ΔΑΣΤΑ https://dasta.auth.gr/uploaded_files/635916391778072884.pdf μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για το πρόγραμμα της πρακτικής άσκησης καθώς και οδηγίες για την εγγραφή στο σύστημα ΑΤΛΑΣ και την εισαγωγή θέσεων σε αυτό.

Στο σύστημα ΑΤΛΑΣ υπάρχουν αναλυτικές οδηγίες χρήσης αλλά οι χρήστες μπορούν να απευθύνονται και στο γραφείο αρωγής του συστήματος ΑΤΛΑΣ στο 2152157860.

 

Για οτιδήποτε χρειαστεί μπορείτε να επικοινωνείτε και με το γραφείο πρακτικής άσκησης στο praktiki@auth.gr και στα τηλέφωνα 2310997187 και 2310997136.

print